Torbjörn Arvidson

Torbjörn Arvidson är naturfotograf med bl.a fåglar som specialitet. Tittade i unga år på fåglar i våra klassiska fågelmarker Oset, Kvismaren och Tysslingen. Började tidigt att fotografera och har gjort många fotoresor till alla världsdelar utom Oceanien. Är också flitigt anlitad som föredragshållare till bilder. Levererar bilder till flera bildbyråer och medlem i Svenska Fotografernas förbund.

Böcker av Torbjörn Arvidson:
En guide till Oset och Rynningeviken »