Torgny Nordin

Torgny Nordin är vetenskapsskribent samt författare och fotograf som genomfört ett flertal expeditioner till bland annat polarområdena. Han har rest vida i främst Australien och Orienten, och publicerar regelbundet essäer och reportage i tidskrifter som Vilda Växter och Vår Fågelvärld samt i dagstidningarna Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Som författare eller medförfattare har han skrivit flera böcker om vetenskapliga expeditioner till Arktis och Antarktis samt gränslandet mellan botanik och filosofi.

Böcker med Torgny Nordin
Genom Floras riken »