Ulf Hållmarker

Ulf Hållmarker
Bor i Orsa. Läkare och medicine doktor, ordförande i Missionskyrkans kyrkostyrelse och den lokala missionsförsamlingen i Orsa. Intresserad av missionsfrågor och har gått Missions- och ulandslinjen på Lidingö folkhögskola. Har varit landstingsdirektör och ordförande i Vasaloppet.

Böcker av Ulf Hållmarker
Missionsskolan Lidingö »