Ulrika Flodin Furås

Ulrika Flodin Furås är författare, fotograf och trädgårdsjournalist, med ett särskilt intresse för stadsodling och trädgårdshistoria. Hon är också redaktör för Koloniträdgårdsförbundets tidning Koloniträdgården.

Sommartid arbetar hon i museiträdgårdarna på Naturhistoriska riksmuseet och på Vasamuseet.

Hon dokumenterar de avtryck människor gör i staden. Från gerillaodling, gatukonst, gamla industrimiljöer, arkitektur och stadsrum, till trädgårdar och naturen.

Böcker av Ulrika Flodin Furås
Växternas symbolik – Myter & nyttor
Stadsodlingens historia : Asfaltsblommor och kålgårdar
Bergtagen : Berättelsen om Norberg och järnmalmen
Urban odling tak, terrass, balkong
Gatsmart odling