Ursula Sjöberg

Ursula Sjöberg är fil.dr i konstvetenskap och skrev sin avhandling om arkitekten Carl Christoffer Gjörwell (1766–1837). Hon har varit intendent vid Kungl. Husgerådskammaren och dessförinnan vid Stockholms auktionsverk och Bukowskis med äldre måleri som specialitet.

Hon har framför allt studerat och skrivit om konsthantverk och inredningskonst från 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Böcker av Ursula Sjöberg
Gustav III:s divan på Stockholms slott : Louis Masreliez första interiör »

Foto: Ursula Sjöberg. Fotograferad till boken om Gustav III:s divan.