Viktoria Åström

Viktoria Åström (Göteborg) illustratör och animatör med uppdrag och kunder världen över.
2023 gavs hennes första helt egna bilderbok ”Glaskulorna” ut.

Böcker av Viktoria Åström:

Att våga något för första gången