Artikelnr: 9789189021693 Kategorier: , , ,
ISBN: 9789189021693

Människan i centrum – Nio röster om humaniora

140 kr

Antologi

Inbunden, 145×210 mm, 144 sidor
Utgiven september 2022

Provläs

Denna antologi är en samling essäer om nio humanistiska discipliner. De är författade av ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens tionde klass. Bidragen grundar sig på en serie föredrag där företrädarna ombetts att svara på vissa grundläggande frågor om verksamhet, metoder och resultat inom respektive disciplin. Författarna har också ombetts beskriva hur de ser på den egna disciplinens relation till humanvetenskapen som helhet.

Är det adekvat att betrakta sitt ämne som just humanistiskt och vad menar man i så fall med humaniora eller humanvetenskap?

Som all annan vetenskaplig forskning innefattar humanvetenskapen ett vitt spektrum av kunskapsområden, som ibland visar mycket liten släktskap med varandra. Till exempel är avståndet stort mellan lingvistens analyser av textsamlingar och arkeologens kemiska analyser av materiella lämningar från det längesedan förflutna. Avståndet till trots har de humanistiska disciplinerna något särpräglat gemensamt. De har alla med mänsklig verksamhet och mänskligt tänkande att göra.

SKRIBENTER: 
Görel Cavalli-Björkman, Konstvetenskap
Östen Dahl, Lingvistik
Peter Gärdenfors, Kognitionsvetenskap
Arne Jarrick, Historia
Kerstin Lidén, Arkeologi
Susanne Lundin, Etnologi
Christer Nordlund och Sven Widmalm, Idé och lärdomshistoria
Peter Pagin, Filosofi
Astrid Söderbergh Widding, Filmvetenskap