Görel Cavalli-Björkman


Görel Cavalli-Björkman har varit intendent och forskningschef vid Nationalmuseum och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
Hon har skrivit en rad böcker om konstnärer och konstriktningar, däribland Den svarta madonnan (1996), Eva Bonnier – Ett konstnärsliv (2013) och senast Kvinna i avantgardet, Sigrid Hjertén, Liv och verk (2017) och Falskt och Äkta, Detektivarbete på konstmuseet (2017).

Böcker med Görel Cavalli-Björkman
Bilden av Maria Magdalena – Från Giotto till Cézanne »
Tingens poesi – Liv och död i europeiskt stillebenmåleri 1600–1900 »
Människan i centrum – Nio röster om humaniora »

Författarfoto: Stefan Tell